Disclaimer

De informatie op deze website is door Tam One met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tam One aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onbedoelde onjuistheid van de aangeboden informatie.

De informatie op deze website kan door ons zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Tam One spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Tam One aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij Tam One. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Tam One.